ကယောအမျိုးသားနေ့မှတ်တမ်းပုံ

၂၀၁၅ ခု၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ နေရာ - ထီးဆိုဒူး၊ (၄၇) ကြိမ်မြောက် ကယောအမျိုးသားနေ့ မှ မှတ်တမ်းပုံများဖြစ်ပါသည်။